Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

30900 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 april 2011 - 27 mei 2011
De kwaliteitsborging van energielabels
Bas Jan van Bochove (CDA), Linda Voortman (GL), Paulus Jansen (SP), Jacques Monasch (PvdA), Betty de Boer (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 april 2011 - 8 juni 2011
De uitspraak van het EHRM over een paranoïde gedetineerde die geen behandeling kreeg
Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
14 april 2011 - 30 mei 2011
Het invoeren van grenscontroles door Duitsland en Frankrijk voor immigranten uit Italië
Geert Wilders (PVV)
14 april 2011 - 10 juni 2011
Nederlandse diplomaten die vertragingstactieken gebruiken om uitbreiding van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te voorkomen
Frans Timmermans (PvdA)
14 april 2011 - 1 juni 2011
De door de VN verleende accreditatie aan de anti-Israëlische Free Palestine Movement (FPM)
Kees van der Staaij (SGP)
14 april 2011 - 10 mei 2011
Diverse gemeenten die een eigen wijze van uitvoering van het toezicht en de handhaving van de wet kinderopvang hanteren
Karin Straus (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 april 2011 - 26 april 2011
De latere uitbetalingsdatum van uitkeringen door het UWV
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 april 2011 - 12 mei 2011
Preventief opleggen van huisverboden
Khadija Arib (PvdA)
13 april 2011 - 3 mei 2011
Auto-inbraken in Amsterdam
Ahmed Marcouch (PvdA)
13 april 2011 - 28 april 2011
Aanpak wietteelt
Boris van der Ham (D66)
13 april 2011 - 1 juli 2011
De groeiende crisis tussen Hamas en Israël
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV)
13 april 2011 - 22 april 2011
Mogelijke beëindiging van de financiële bijdrage voor het uitvoeren van experimenten door Nederlandse wetenschappers in het ruimtestation ISS
Tanja Jadnanansing (PvdA), Sharon Dijksma (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
12 april 2011 - 18 mei 2011
De nationale koppen op Natura 2000
Elbert Dijkgraaf (SGP), Helma Lodders (VVD)
12 april 2011 - 11 mei 2011
Het doorschuiven van ontheffingsbesluiten voor de bouw van megastallen door gemeenten naar de provincie uit vrees voor schadeclaims
Marianne Thieme (PvdD)
12 april 2011 - 3 mei 2011
Het bericht dat het conceptwetsvoorstel Rijkswet Personenverkeer voorlopig van de baan is
Cora van Nieuwenhuizen (VVD), André Bosman (VVD)
12 april 2011 - 13 mei 2011
Aanval op kamp Ashraf in Irak
Harry van Bommel (SP)
12 april 2011 - 17 mei 2011
De gevolgen van het beleid om capaciteitsuitbreiding onder de contracteerruimte te brengen
Kees van der Staaij (SGP)
12 april 2011 - 11 mei 2011
De ontwikkeling van een nieuwe flitspaal
Kees Verhoeven (D66), Gerard Schouw (D66)
12 april 2011 - 23 juni 2011
Het bericht 'Verboden arbeid soms gewoon toegestaan'
Ino van den Besselaar (PVV)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 april 2011 - 6 juli 2011
Inkoop van duurzaam hout
Liesbeth van Tongeren (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)