Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 april 2024
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)