Stemming

Motie van het lid El Abassi over onafhankelijk onderzoek verrichten naar de effectiviteit van de lokale persoonsgerichte aanpakken

40,7 %
59,3 %


NSC

BBB

DENK

PvdD

GroenLinks-PvdA

D66

Volt

VVD

JA21

PVV

CU

SP

SGP

FVD

CDA


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de persoonsgerichte aanpak tot dusver niet is geëvalueerd op effectiviteit;

constaterende dat er meerdere schrijnende gevallen zijn geweest waaruit is gebleken dat de persoonsgerichte aanpak zijn doel is voorbijgeschoten;

overwegende dat de persoonsgerichte aanpak ernstige inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de opgenomen subjecten, terwijl zij niet strafrechtelijk zijn veroordeeld voor extremisme of terrorisme;

verzoekt de regering om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van de lokale persoonsgerichte aanpakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Abassi


Motie van het lid El Abassi over onafhankelijk onderzoek verrichten naar de effectiviteit van de lokale persoonsgerichte aanpakken

2024-03-21
Dossier: 36225
Indiener(s): Ismail El Abassi (DENK)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-27.html