Kamerstuk 36225-28

Motie van het lid El Abassi over alle aanbevelingen van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de waarborging van privacy en persoonsgegevens overnemen in een wetswijziging

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Gepubliceerd: 21 maart 2024
Indiener(s): Ismail El Abassi (DENK)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-28.html
ID: 36225-28

6,0 %
94,0 %

VVD

PVV

FVD

DENK

JA21

PvdD

CDA

D66

GroenLinks-PvdA

SGP

SP

CU

NSC

Volt

BBB


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de Raad van State als de Autoriteit Persoonsgegevens forse kritiek en zorgen hebben geuit over de waarborging van privacy en persoonsgegevens;

overwegende dat het voor de bescherming van opgenomen individuen in de persoonsgerichte aanpakken van belang is om deze aanbevelingen te verwerken in de voorgestelde wet;

verzoekt de regering om alle aanbevelingen van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens over te nemen en te komen met een wijziging van de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Abassi