Kamerstuk 36225-30

Motie van het lid Van Meijeren over “het verspreiden van de boodschap dat je de overheid niet kunt vertrouwen” niet aanmerken als een activiteit die de democratische rechtsstaat ondermijnt

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Gepubliceerd: 21 maart 2024
Indiener(s): Gideon van Meijeren (FVD)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-30.html
ID: 36225-30

33,3 %
66,7 %

NSC

SGP

D66

CDA

SP

BBB

PVV

VVD

FVD

CU

DENK

PvdD

Volt

GroenLinks-PvdA

JA21


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN MEIJEREN

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept de regering op om «het verspreiden van de boodschap dat je de overheid niet kunt vertrouwen» niet aan te merken als een activiteit die de democratische rechtsstaat ondermijnt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meijeren.