Wetsvoorstel 36169 - 7 juli 2022
Indiener: Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend