Wetsvoorstel 36169 - 7 juli 2022
Indiener: Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2023
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd