Stemming

Motie van de leden Kröger en Thijssen over fossiele bedrijven uitsluiten van subsidies bij het gebruik van winsten voor de aankoop van eigen aandelen

26,7 %
72,7 %


FVD

BIJ1

SP

Fractie Den Haan

BBB

PVV

Volt

CU

Groep Van Haga

SGP

PvdD

JA21

DENK

CDA

GL

D66

PvdA

Omtzigt

VVD


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Voorgesteld 8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Shell een grote buy-backoperatie heeft aangekondigd van 1,75 miljard dollar op de Nederlandse beurzen;

overwegende dat Shell hiermee wederom kiest voor het kortetermijnbelang van zijn aandeelhouders in plaats van een leefbare planeet;

overwegende dat ook BP en ExxonMobil vele miljarden winst hebben gemaakt maar er niet voor kiezen om dit te investeren in duurzame energie;

overwegende dat het onacceptabel is dat fossiele bedrijven miljarden aan subsidies krijgen terwijl slechts een fractie van hun winst besteed wordt aan duurzame energie en ook nog gekozen wordt voor het opkopen van eigen aandelen;

verzoekt de regering fossiele bedrijven uit te sluiten van subsidies wanneer zij hun winsten gebruiken voor de aankoop van eigen aandelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Thijssen


Motie van de leden Kröger en Thijssen over fossiele bedrijven uitsluiten van subsidies bij het gebruik van winsten voor de aankoop van eigen aandelen

2023-02-08
Dossier: 36169
Indiener(s): Joris Thijssen (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-26.html