Kamerstuk 36169-32

Motie van de leden Boucke en Grinwis over maatregelen om de negatieve klimaatimpact van voorstellen te beperken

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Gepubliceerd: 8 februari 2023
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU), Raoul Boucke (D66)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-32.html
ID: 36169-32

42,7 %
56,7 %

BIJ1

FVD

BBB

GL

SGP

JA21

D66

SP

PvdA

VVD

CU

Groep Van Haga

Volt

Omtzigt

PvdD

DENK

PVV

Fractie Den Haan

CDA


Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN BOUCKE EN GRINWIS

Voorgesteld 8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de negatieve impact van CO2-emissies op het klimaat;

constaterende dat voor voorstellen van zowel de Kamer als het kabinet met financiële implicaties de stelregel geldt dat financiële dekking moet worden gevonden;

verzoekt de regering voor voorstellen met een negatieve klimaatimpact (netto negatief CO2-saldo) aan te geven welke maatregelen er worden genomen om deze impact te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boucke

Grinwis