Kamerstuk 36169-33

Motie van het lid Kops over het intrekken van de Klimaatwet

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Gepubliceerd: 8 februari 2023
Indiener(s): Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-33.html
ID: 36169-33

21,3 %
78,0 %

Omtzigt

PVV

D66

CDA

VVD

JA21

FVD

PvdD

BIJ1

SP

Volt

PvdA

DENK

CU

BBB

Groep Van Haga

SGP

Fractie Den Haan

GL


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de Klimaatwet in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops