Stemming

Amendement van de leden Kröger en Thijssen over een reductiedoelstelling voor energieverbruik

18,7 %
80,7 %


PVV

CDA

VVD

SP

SGP

D66

JA21

PvdA

Groep Van Haga

GL

PvdD

BIJ1

CU

Volt

BBB

DENK

Fractie Den Haan

FVD

Omtzigt


Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Ontvangen 1 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Tevens wordt een reductie van het energieverbruik, zoals berekend door Eurostat, behaald tot een niveau dat 14,5% lager ligt in 2030 dan in 2022.

Toelichting

Naast de klimaatdoelen en het doel voor CO2-vrije elektriciteitsproductie is het volgens de indiener van groot belang dat er ook een energiebesparingsdoel wordt opgenomen in de Klimaatwet. Dit helpt niet alleen bij het behalen van de klimaatdoelen, maar gezien de huidige energiecrisis is een energiebesparingsdoel van extra groot belang.

Dit amendement regelt dat er een doel aan de Klimaatwet wordt toegevoegd van 14,5% ten opzichte van het energiegebruik in 2020. Hierbij wordt aangesloten op de definitie van Eurostat. Volgens de KEV 2022 is volgens deze definitie in 2020 2.444 PJ verbruikt. Binnen het Europees Parlement is inmiddels een meerderheid voor een energiebesparingsdoel van 14,5% ten opzichte van 2020. Er wordt nog over het Europese Energie Efficientie Richtlijn (EED) onderhandeld, maar aangezien het kabinet heeft aangegeven binnen EU-verband in te zetten op een ambitieus energiebesparingsdoel ligt het voor de hand om aan te sluiten op de inzet van het Europees Parlement.

Kröger Thijssen


Amendement van de leden Kröger en Thijssen over een reductiedoelstelling voor energieverbruik

2023-02-01
Dossier: 36169
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-13.html