Kamerstuk 36169-17

Amendement van de leden Teunissen en Kröger ter vervanging van nr. 16 over het afschaffen van de investeringsaftrek in de Mijnbouwwet

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)


26,0 %
73,3 %

D66

SP

PvdA

GL

SGP

Groep Van Haga

DENK

FVD

JA21

Fractie Den Haan

BIJ1

BBB

VVD

PvdD

PVV

CU

Omtzigt

Volt

CDA


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TEUNISSEN EN KRÖGER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 2 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Klimaatwet en de Mijnbouwwet in verband met de implementatie van de Europese Klimaatwet en het afschaffen van de investeringsaftrek ten behoeve van de energietransitie.

II

In de beweegreden wordt na «Europese klimaatwet» ingevoegd « en de Mijnbouwwet aan te passen ter bevordering van de energietransitie».

III

Na artikel I een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

De artikelen 68a en 68b van de Mijnbouwwet vervallen.

IV

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel IA in werking met ingang van 1 januari 2024.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de investeringsaftrek voor gasopsporing en -winning wordt afgeschaft. Op 10 juni 2021 is de investeringsaftrek voor gaswinning verruimd. De verruimde aftrekmogelijkheden gelden met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2020, waardoor bedrijven die sindsdien aardgas opsporen of winnen gebruik kunnen maken van een generieke aftrek van 40%. Voor investeringen in de jaren 2010 tot 2019 geldt een aftrek van 25%. Deze fossiele subsidie stimuleert gaswinning. Middenin de klimaatcrisis is dit onbegrijpelijk. Ook de gascrisis leert ons juist dat we zo snel mogelijk onze gasverslaving moeten beëindigen. En zelfs het Internationaal Energie Agentschap heeft gezegd dat er geen nieuwe olie en gas mogen worden gewonnen. De indieners zijn van mening dat de wetenschap gevolgd moet worden. Het risico dat we niet onder de 1,5 graad zullen blijven wordt groter als we doorgaan met het winnen van fossiele brandstoffen. Ook het Internationaal Energie Agentschap heeft gezegd dat alle fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven. Dit geldt dus ook voor gas in zee en op land.

Teunissen Kröger