Kamerstuk 36169-28

Motie van het lid Teunissen c.s. over het afschaffen van de indirecte kostencompensatie ETS

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)


42,0 %
57,3 %

PvdD

D66

BBB

PVV

Fractie Den Haan

PvdA

SP

Groep Van Haga

FVD

SGP

CU

Omtzigt

CDA

VVD

BIJ1

JA21

GL

DENK

Volt


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de fossiele subsidie «indirecte kostencompensatie ETS» de prijsprikkel van CO2-beprijzing ondermijnt;

constaterende dat de zeer vervuilende chemische industrie, de metaalindustrie en de papier- en kartonindustrie sinds 2017 via deze regeling bijna een half miljard hebben gekregen uit belastinggeld;

constaterende dat het kabinet al heeft aangegeven dat er de komende jaren geen middelen beschikbaar zijn voor deze fossiele subsidie;

verzoekt de regering om de «indirecte kostencompensatie ETS» definitief af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan

Kröger

Thijssen