Stemming

Amendement van de leden Thijssen en Kröger over de financiële gevolgen voor huishoudens per inkomensgroepen

31,3 %
68,0 %


DENK

CU

BIJ1

BBB

Groep Van Haga

FVD

PvdD

Fractie Den Haan

GL

Omtzigt

PVV

Volt

JA21

CDA

VVD

SP

D66

SGP

PvdA


Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Ontvangen 2 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel B, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

C

In artikel 6, derde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. de emissies van broeikasgassen van huishoudens per inkomensgroep;.

D

In artikel 7, derde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen e en f tot f en g na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. de financiële gevolgen voor huishoudens per inkomensgroep van het klimaatbeleid;.

Toelichting

De klimaattransitie zal eerlijk zijn of zal niet zijn. Voor het draagvlak voor klimaatbeleid is het van belang dat iedereen deze mee kan maken en dat de baten en lasten eerlijk worden verdeeld. Wij willen daarom dat jaarlijks gemonitord wordt:

  • wat de inkomenseffecten zijn van klimaatbeleid voor verschillende inkomensgroepen; en

  • hoe de uitstoot zich ontwikkelt per inkomensgroep.

De informatie kan inzicht bieden in of klimaatbeleid rechtvaardig uitpakt en of compensatie nodig is. Deze monitor wordt bij voorkeur in de cyclus van de KEV meegenomen.

Thijssen Kröger


Amendement van de leden Thijssen en Kröger over de financiële gevolgen voor huishoudens per inkomensgroepen

2023-02-02
Dossier: 36169
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-18.html