Stemming

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 8 over het toevoegen van een doel na 2050

77,3 %
22,0 %


VVD

PvdA

BIJ1

DENK

PVV

CU

PvdD

BBB

Fractie Den Haan

SP

CDA

SGP

Omtzigt

Groep Van Haga

Volt

D66

FVD

JA21

GL


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 2 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, eerste onderdeel, wordt «, waarbij Nederland in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Europese klimaatwet tot nul reduceert» vervangen door «, waarbij Nederland overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Europese klimaatwet:

  • a. de netto-uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 tot nul reduceert, en

  • b. streeft naar negatieve emissies van broeikasgassen na 2050».

Toelichting

Met dit amendement wordt het streven naar negatieve emissies na 2050 opgenomen in de Klimaatwet. Dit is het enige Europese doel uit de Europese klimaatwet dat niet wordt overgenomen als nationaal doel in de nationale klimaatwet. De Raad van State adviseert dit doel over te nemen in de nationale Klimaatwet. Op deze manier wordt gewaarborgd dat ook Nederland zal streven om een bijdrage te leveren aan het doel om in Europees verband na 2050 negatieve emissies te realiseren. Tevens wordt bij de reductie van netto-uitstoot van broeikasgassen naar nul opgenomen dat dit doel uiterlijk in 2050 moet zijn bereikt.

Koekkoek Dassen Boucke Thijssen Kröger


Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 8 over het toevoegen van een doel na 2050

2023-02-02
Dossier: 36169
Indiener(s): Joris Thijssen (PvdA), Laurens Dassen (Volt), Suzanne Kröger (GL), Raoul Boucke (D66), Marieke Koekkoek (D66)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36169-19.html