Wetsvoorstel 35830-XVI - 19 mei 2021
Indiener: Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd