Stemming

Motie van het lid Van den Berg over directe gunning met goede onderbouwing als voorkeursoptie behouden

69,3 %
30,7 %


SGP

FVD

Fractie Den Haan

CDA

GL

PvdA

Groep Van Haga

JA21

PvdD

VVD

BIJ1

SP

D66

PVV

BBB

Volt

CU

DENK


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat openbare aanbestedingen in relatie tot organisaties die al jarenlang subsidierelaties met het ministerie hebben, zoals de Luisterlijn, Nictiz en het Capaciteitsorgaan, onwenselijk zijn;

overwegende dat iedere directe gunning uiteraard wel apart onderbouwd moet worden;

verzoekt de regering, voor dergelijke duurzame subsidierelaties met vertrouwde partijen directe gunning met goede onderbouwing als voorkeursoptie te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg


Motie van het lid Van den Berg over directe gunning met goede onderbouwing als voorkeursoptie behouden

2021-06-23
Dossier: 35830-XVI
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-12.html