Kamerstuk 35830-XVI-22

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over het ontwikkelen van een COVID-19 financiële rapportage (t.v.v. 35830-XVI-18)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 29 juni 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-22.html
ID: 35830-XVI-22
Origineel: 35830-XVI-18

8,0 %
92,0 %

Fractie Den Haan

FVD

PVV

SP

CU

VVD

GL

DENK

BIJ1

PvdA

D66

Volt

CDA

PvdD

Groep Van Haga

JA21

SGP

BBB


Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis ongekende druk op de capaciteit van de overheid heeft uitgeoefend, en nog steeds uitoefent;

constaterende dat dit problemen met betrekking tot de financiële huishouding en verantwoording heeft opgeleverd;

constaterende dat niet alleen het Ministerie van VWS, maar ook andere onderdelen van de overheid hier last van hebben;

roept de regering op, het Ministerie van Financiën een COVID-19 financiële rapportage te laten ontwikkelen, die op korte termijn ieder kalenderkwartaal een helder, transparant en gedetailleerd overzicht biedt van de status van alle aan de coronacrisis gerelateerde uitgaven, een en ander beginnend over 2020 met terugwerkende kracht op te stellen en doorlopend in 2021 en 2022, en deze rapportage te behandelen als een «groot project»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen