Stemming

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen

77,3 %
22,7 %


Groep Van Haga

PvdD

VVD

CDA

SP

D66

Volt

PVV

GL

JA21

BBB

DENK

BIJ1

FVD

SGP

CU

Fractie Den Haan

PvdA


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN PAULUSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in de enquête niet onderzocht heeft in welke mate de fiscale regeling erin slaagt om de daadwerkelijke eigen specifieke zorgkosten van gebruikers te dekken;

overwegende dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten moet aansluiten bij de specifieke zorgkosten die mensen maken;

overwegende dat dit nu onvoldoende bekend is;

verzoekt de Minister, de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te beoordelen en de relevante informatie te verzamelen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Paulusma


Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen

2021-06-23
Dossier: 35830-XVI
Indiener(s): Wieke Paulusma (D66), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-13.html