Kamerstuk 35830-XVI-17

Motie van het lid Van Houwelingen over onmiddellijk verscherpt financieel toezicht op beheer en verantwoording rondom de coronacrisis

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 23 juni 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-17.html
ID: 35830-XVI-17
Wijzigingen: 35830-XVI-23

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële huishouding binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onvoldoende is geweest in de afgelopen jaren;

roept de regering op, door het Ministerie van Financiën met onmiddellijke ingang verscherpt financieel toezicht te laten plaatsvinden op het financieel beheer en verantwoording met betrekking tot de coronacrisis door het Ministerie van VWS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen