Kamerstuk 35830-XVI-23

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over onmiddellijk verscherpt financieel toezicht op beheer en verantwoording rondom de coronacrisis (t.v.v. 35830-XVI-17)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 29 juni 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-23.html
ID: 35830-XVI-23
Origineel: 35830-XVI-17

20,7 %
79,3 %

DENK

PVV

FVD

CU

CDA

D66

SP

Volt

PvdD

JA21

Fractie Den Haan

SGP

PvdA

Groep Van Haga

VVD

BIJ1

BBB

GL


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële huishouding binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onvoldoende is geweest de afgelopen jaren;

roept de regering op, het Ministerie van Financiën met onmiddellijke ingang verscherpt financieel toezicht te laten uitoefenen op het financieel beheer en de financiële verantwoording met betrekking tot de coronacrisis door het Ministerie van VWS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen