Kamerstuk 35830-XVI-11

Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over notulen en vergaderstukken van het Audit Committee VWS naar de Kamer sturen (Kamerstuk 35830-34)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 17 juni 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-11.html
ID: 35830-XVI-11

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2021

Naar aanleiding van de aangenomen gewijzigde motie van Kamerlid Van Houwelingen (Kamerstuk 35 830, nr. 34) waarin wordt gevraagd om alle notulen en vergaderstukken van het Audit Committee van het Ministerie van VWS te ontvangen sinds 1 januari 2020 verwijs ik u naar de brief die uw Kamer d.d. 16 juni heeft ontvangen «Vergaderstukken Audit Committee VWS 2020» (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 10). In de bijlage bij deze brief zijn alle stukken waar de motie om heeft verzocht toegevoegd en daarmee is reeds voldaan aan de motie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge