Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over rapporteren over de voortgang van het verbeterplan VWS (t.v.v. 35830-XVI-16)

24,7 %
75,3 %


BIJ1

VVD

PVV

DENK

D66

Fractie Den Haan

BBB

SGP

PvdD

SP

PvdA

CU

FVD

CDA

GL

JA21

Groep Van Haga

Volt


Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbeterplan VWS een lopend dossier is;

constaterende dat de zwakte van het financiële beheer bij het Ministerie van VWS alom gezien en erkend wordt;

constaterende dat de voortgang van het plan nauwlettend in de gaten gehouden moet worden om verbetering te kunnen garanderen;

roept de regering op, rapportage uit te brengen aan de Tweede Kamer over de realisatie en voortgang van het verbeterplan VWS, per kwartaal;

roept de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk tevens op, hun oordeel over deze rapportages te leveren aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen


Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over rapporteren over de voortgang van het verbeterplan VWS (t.v.v. 35830-XVI-16)

2021-06-29
Dossier: 35830-XVI
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-21.html