Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over onmiddellijk verscherpt financieel toezicht op beheer en verantwoording rondom de coronacrisis (t.v.v. 35830-XVI-17)

20,7 %
79,3 %


SP

PVV

BBB

Fractie Den Haan

D66

VVD

BIJ1

PvdD

CU

JA21

PvdA

SGP

DENK

Volt

GL

CDA

Groep Van Haga

FVD


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële huishouding binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onvoldoende is geweest de afgelopen jaren;

roept de regering op, het Ministerie van Financiën met onmiddellijke ingang verscherpt financieel toezicht te laten uitoefenen op het financieel beheer en de financiële verantwoording met betrekking tot de coronacrisis door het Ministerie van VWS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen


Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over onmiddellijk verscherpt financieel toezicht op beheer en verantwoording rondom de coronacrisis (t.v.v. 35830-XVI-17)

2021-06-29
Dossier: 35830-XVI
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-23.html