Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over het ontwikkelen van een COVID-19 financiële rapportage (t.v.v. 35830-XVI-18)

8,0 %
92,0 %


PvdD

VVD

CDA

GL

Volt

PVV

DENK

PvdA

FVD

BIJ1

D66

SGP

JA21

BBB

Fractie Den Haan

SP

CU

Groep Van Haga


Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis ongekende druk op de capaciteit van de overheid heeft uitgeoefend, en nog steeds uitoefent;

constaterende dat dit problemen met betrekking tot de financiële huishouding en verantwoording heeft opgeleverd;

constaterende dat niet alleen het Ministerie van VWS, maar ook andere onderdelen van de overheid hier last van hebben;

roept de regering op, het Ministerie van Financiën een COVID-19 financiële rapportage te laten ontwikkelen, die op korte termijn ieder kalenderkwartaal een helder, transparant en gedetailleerd overzicht biedt van de status van alle aan de coronacrisis gerelateerde uitgaven, een en ander beginnend over 2020 met terugwerkende kracht op te stellen en doorlopend in 2021 en 2022, en deze rapportage te behandelen als een «groot project»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen


Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over het ontwikkelen van een COVID-19 financiële rapportage (t.v.v. 35830-XVI-18)

2021-06-29
Dossier: 35830-XVI
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-22.html