Kamerstuk 35830-XVI-20

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (t.v.v. 35830-XVI-15)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 29 juni 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-20.html
ID: 35830-XVI-20
Origineel: 35830-XVI-15

21,3 %
78,7 %

DENK

BIJ1

CDA

VVD

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

GL

PVV

CU

FVD

SP

JA21

PvdA

Volt

PvdD

D66

SGP

BBB


Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) veel inkoopprocessen bewust via «consortia» georganiseerd heeft;

constaterende dat nog steeds niet duidelijk is wat zich daar precies afgespeeld heeft, en nog steeds afspeelt;

constaterende dat transparantie de eerste stap is tot het oplossen van de financiële problematiek bij het Ministerie van VWS;

draagt de Minister van VWS op, te bewerkstellen dat de Algemene Rekenkamer een allesomvattend onderzoek kan instellen naar het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en verslag hiervan uitbrengt aan de Tweede Kamer;

roept tevens de Minister op, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te vragen om een volledig en gedetailleerd inzicht te geven over alle meldingen die zij over of in relatie tot het LCH heeft ontvangen;

roept tevens de regering op, het LCH met terugwerkende kracht onder de werkingssfeer van de Comptabiliteitswet, de Archiefwet en Wob te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen