Kamerstuk 35830-XVI-21

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over rapporteren over de voortgang van het verbeterplan VWS (t.v.v. 35830-XVI-16)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 29 juni 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-21.html
ID: 35830-XVI-21
Origineel: 35830-XVI-16

24,7 %
75,3 %

D66

SGP

Groep Van Haga

FVD

SP

PVV

Fractie Den Haan

Volt

CDA

BIJ1

PvdD

CU

BBB

VVD

DENK

GL

PvdA

JA21


Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbeterplan VWS een lopend dossier is;

constaterende dat de zwakte van het financiële beheer bij het Ministerie van VWS alom gezien en erkend wordt;

constaterende dat de voortgang van het plan nauwlettend in de gaten gehouden moet worden om verbetering te kunnen garanderen;

roept de regering op, rapportage uit te brengen aan de Tweede Kamer over de realisatie en voortgang van het verbeterplan VWS, per kwartaal;

roept de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk tevens op, hun oordeel over deze rapportages te leveren aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen