Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (t.v.v. 35830-XVI-15)

21,3 %
78,7 %


PvdA

BBB

CDA

PvdD

D66

BIJ1

Fractie Den Haan

SP

Groep Van Haga

PVV

CU

Volt

JA21

FVD

SGP

VVD

DENK

GL


Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) veel inkoopprocessen bewust via «consortia» georganiseerd heeft;

constaterende dat nog steeds niet duidelijk is wat zich daar precies afgespeeld heeft, en nog steeds afspeelt;

constaterende dat transparantie de eerste stap is tot het oplossen van de financiële problematiek bij het Ministerie van VWS;

draagt de Minister van VWS op, te bewerkstellen dat de Algemene Rekenkamer een allesomvattend onderzoek kan instellen naar het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en verslag hiervan uitbrengt aan de Tweede Kamer;

roept tevens de Minister op, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te vragen om een volledig en gedetailleerd inzicht te geven over alle meldingen die zij over of in relatie tot het LCH heeft ontvangen;

roept tevens de regering op, het LCH met terugwerkende kracht onder de werkingssfeer van de Comptabiliteitswet, de Archiefwet en Wob te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen


Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (t.v.v. 35830-XVI-15)

2021-06-29
Dossier: 35830-XVI
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-20.html