Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd