Stemming

Motie van het lid Hijink over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van aanbestedingsprocedures

98,7 %
0,0 %


Volt

BIJ1

VVD

SP

Fractie Den Haan

CU

CDA

PvdA

Groep Van Haga

PVV

D66

FVD

GL

PvdD

Omtzigt

BBB

SGP

DENK

JA21


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de inkooppraktijk beter wil laten aansluiten bij de aard van het sociale domein en de praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet;

verzoekt de regering een handreiking op te stellen waarin gemeenten geïnformeerd worden over hoe aanbestedingsprocedures voorkomen kunnen worden en vervangen kunnen worden door het subsidiëren van de gemeentelijke zorg en ondersteuning dan wel door het opzetten van publieke organisaties waarvoor aanbestedingen niet gelden, en de Kamer hierover in de zomer van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van aanbestedingsprocedures

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-16.html