Stemming

Motie van het lid Hijink over onderzoeken of de Wmo onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden

44,7 %
54,0 %


D66

Volt

SP

BIJ1

PvdD

DENK

CDA

FVD

PvdA

BBB

GL

CU

SGP

Omtzigt

PVV

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

JA21

VVD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten nog steeds niet op orde is;

verzoekt de regering te onderzoeken of de Wet maatschappelijke ondersteuning onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over onderzoeken of de Wmo onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-17.html