Stemming

Motie van het lid Hijink over onderzoeken of de Wmo onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden

44,7 %
54,0 %


CU

Fractie Den Haan

Volt

CDA

SP

PvdA

GL

DENK

JA21

BIJ1

D66

FVD

VVD

PvdD

Omtzigt

PVV

SGP

BBB

Groep Van Haga


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten nog steeds niet op orde is;

verzoekt de regering te onderzoeken of de Wet maatschappelijke ondersteuning onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over onderzoeken of de Wmo onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-17.html