Stemming

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiƫring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

98,7 %
0,0 %


JA21

BIJ1

DENK

SGP

PVV

GL

CU

BBB

D66

CDA

PvdA

FVD

Omtzigt

SP

PvdD

Fractie Den Haan

VVD

Volt

Groep Van Haga