Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink , Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-15.html
ID: 35816-15

47,3 %
51,3 %

BIJ1

Volt

CDA

GL

SP

CU

Fractie Den Haan

Omtzigt

JA21

PvdD

SGP

DENK

FVD

VVD

PvdA

D66

Groep Van Haga

PVV

BBB


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de meerwaarde van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo te onderzoeken, en daarin ook de (mogelijke) besparing mee te rekenen op de bureaucratie bij gemeenten en zorgaanbieders die landelijke tarieven met zich meebrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Westerveld