Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink , Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-15.html
ID: 35816-15

47,3 %
51,3 %

Fractie Den Haan

DENK

D66

PvdA

PVV

CDA

SP

CU

GL

FVD

BIJ1

SGP

VVD

Omtzigt

BBB

Groep Van Haga

PvdD

Volt

JA21


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de meerwaarde van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo te onderzoeken, en daarin ook de (mogelijke) besparing mee te rekenen op de bureaucratie bij gemeenten en zorgaanbieders die landelijke tarieven met zich meebrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Westerveld