Stemming

Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

98,7 %
0,0 %


CU

FVD

PvdA

GL

SP

JA21

Groep Van Haga

SGP

DENK

PVV

Volt

VVD

PvdD

Omtzigt

BIJ1

BBB

Fractie Den Haan

D66

CDA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aantal gespecialiseerde centra zijn met een landelijke functie;

constaterende dat deze centra met gemeenten individuele contracten moeten maken en dat dit leidt tot een toename van bureaucratie en een onzekere financiële positie;

verzoekt het kabinet om met de VNG afspraken te maken over het behoud van deze expertisecentra met landelijke functie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-13.html