Stemming

Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

98,7 %
0,0 %


PvdA

D66

DENK

BIJ1

GL

PvdD

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

SGP

SP

Omtzigt

CU

Volt

VVD

BBB

FVD

CDA

JA21

PVV


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aantal gespecialiseerde centra zijn met een landelijke functie;

constaterende dat deze centra met gemeenten individuele contracten moeten maken en dat dit leidt tot een toename van bureaucratie en een onzekere financiële positie;

verzoekt het kabinet om met de VNG afspraken te maken over het behoud van deze expertisecentra met landelijke functie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-13.html