Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-16.html
ID: 35816-16

98,7 %
0,0 %

SGP

DENK

Groep Van Haga

D66

PvdD

CDA

CU

Volt

Omtzigt

GL

Fractie Den Haan

BBB

FVD

PvdA

SP

PVV

BIJ1

VVD

JA21


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de inkooppraktijk beter wil laten aansluiten bij de aard van het sociale domein en de praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet;

verzoekt de regering een handreiking op te stellen waarin gemeenten geïnformeerd worden over hoe aanbestedingsprocedures voorkomen kunnen worden en vervangen kunnen worden door het subsidiëren van de gemeentelijke zorg en ondersteuning dan wel door het opzetten van publieke organisaties waarvoor aanbestedingen niet gelden, en de Kamer hierover in de zomer van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink