Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-16.html
ID: 35816-16

98,7 %
0,0 %

CU

VVD

SP

SGP

DENK

Groep Van Haga

PVV

D66

PvdD

CDA

Volt

PvdA

FVD

JA21

Fractie Den Haan

BIJ1

BBB

GL

Omtzigt


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de inkooppraktijk beter wil laten aansluiten bij de aard van het sociale domein en de praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet;

verzoekt de regering een handreiking op te stellen waarin gemeenten geïnformeerd worden over hoe aanbestedingsprocedures voorkomen kunnen worden en vervangen kunnen worden door het subsidiëren van de gemeentelijke zorg en ondersteuning dan wel door het opzetten van publieke organisaties waarvoor aanbestedingen niet gelden, en de Kamer hierover in de zomer van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink