Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink , Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-20.html
ID: 35816-20

40,0 %
58,7 %

D66

BBB

VVD

BIJ1

GL

DENK

PvdA

CU

Volt

PvdD

FVD

JA21

CDA

Groep Van Haga

PVV

SP

Fractie Den Haan

Omtzigt

SGP


Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 14 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Na artikel 4.1.9 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 4.1.10

De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling hebben geen winstoogmerk.

II

Na artikel II, onderdeel D, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Na artikel 3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.6

Een aanbieder heeft geen winstoogmerk.

Toelichting

Met dit amendement regelen de indieners een verbod op winstuitkering in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Indieners hechten eraan dat geld dat bedoeld is voor (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning niet weggesluisd kan worden uit de sector. (Jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn immers publieke taken waarbij het onttrekken van winst uit de sector een verkeerde prikkel en ongewenst resultaat is.

Hijink Westerveld