Stemming

Motie van de leden Sahla en Raemakers over cli├źntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van het wetsvoorstel

98,7 %
0,0 %


Fractie Den Haan

DENK

Omtzigt

BBB

CDA

Volt

JA21

SP

CU

PVV

FVD

Groep Van Haga

PvdD

SGP

VVD

D66

BIJ1

PvdA

GL


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN RAEMAKERS

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de consultatie van deze wet geen cliëntenorganisaties zijn betrokken;

overwegende dat deze wet gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van zorg en de keuzevrijheid van de cliënt;

verzoekt de regering cliëntenorganisaties proactief te betrekken bij de uitvoering van dit wetsvoorstel, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sahla

Raemakers


Motie van de leden Sahla en Raemakers over cli├źntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van het wetsvoorstel

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Fonda Sahla (D66), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-18.html