Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-13.html
ID: 35816-13

98,7 %
0,0 %

DENK

PVV

SP

Omtzigt

BIJ1

D66

Fractie Den Haan

PvdD

SGP

VVD

GL

BBB

JA21

CU

Groep Van Haga

FVD

Volt

CDA

PvdA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aantal gespecialiseerde centra zijn met een landelijke functie;

constaterende dat deze centra met gemeenten individuele contracten moeten maken en dat dit leidt tot een toename van bureaucratie en een onzekere financiële positie;

verzoekt het kabinet om met de VNG afspraken te maken over het behoud van deze expertisecentra met landelijke functie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld