Gepubliceerd: 13 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-10.html
ID: 35816-10

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 13 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Na artikel 4.1.9 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 4.1.10

De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling hebben geen winstoogmerk.

II

Na artikel II, onderdeel D, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Na artikel 3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.6

Een aanbieder heeft geen winstoogmerk.

Toelichting

Met dit amendement regelt de indiener een verbod op winstuitkering in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Indiener hecht eraan dat geld dat bedoeld is voor (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning niet weggesluisd kan worden uit de sector. (Jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn immers publieke taken waarbij het onttrekken van winst uit de sector een verkeerde prikkel en ongewenst resultaat is.

Hijink