Stemming

Motie van de leden Hijink en Westerveld over de meerwaarde onderzoeken van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo

47,3 %
51,3 %


CU

GL

CDA

DENK

Omtzigt

BBB

SGP

VVD

Fractie Den Haan

FVD

BIJ1

D66

Volt

PvdD

SP

PVV

JA21

Groep Van Haga

PvdA


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de meerwaarde van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo te onderzoeken, en daarin ook de (mogelijke) besparing mee te rekenen op de bureaucratie bij gemeenten en zorgaanbieders die landelijke tarieven met zich meebrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Westerveld


Motie van de leden Hijink en Westerveld over de meerwaarde onderzoeken van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo

2022-04-14
Dossier: 35816
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-15.html