Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-14.html
ID: 35816-14

43,3 %
55,3 %

PvdD

D66

JA21

CDA

Fractie Den Haan

PvdA

Groep Van Haga

SGP

VVD

FVD

Volt

PVV

BBB

GL

CU

BIJ1

SP

DENK

Omtzigt


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om in Brussel uit te spreken dat Nederland per direct de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning uitzondert van de Europese aanbestedingsrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer