Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-14.html
ID: 35816-14

43,3 %
55,3 %

CU

JA21

BBB

Fractie Den Haan

PvdA

SP

PVV

SGP

Omtzigt

FVD

D66

GL

CDA

Volt

DENK

BIJ1

Groep Van Haga

VVD

PvdD


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om in Brussel uit te spreken dat Nederland per direct de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning uitzondert van de Europese aanbestedingsrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer