Wetsvoorstel 35526 - 13 juli 2020
Indieners: Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 oktober 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota van wijziging
Amendement
Motie
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Amendement
In handen van commissie stellen (algemeen)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng