Wetsvoorstel 35526 - 13 juli 2020
Indieners: Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 oktober 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Motie
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Amendement
In handen van commissie stellen (algemeen)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng