Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 maart 2022
Status: Aangenomen (106-24)
Brief regering
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief lid / fractie
Ter informatie
Nota van wijziging
Brief lid / fractie
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)