Kamerstuk 34891-22

Nader gewijzigd amendement van het lid Palland ter vervanging van nr. 15 over een zevenjaarlijkse evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Gepubliceerd: 10 maart 2022
Indiener(s): Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-22.html
ID: 34891-22
Origineel: 34891-15

98,0 %
0,7 %

Fractie Den Haan

PvdD

BBB

PVV

DENK

BIJ1

FVD

D66

SGP

CDA

Omtzigt

JA21

Volt

PvdA

Groep Van Haga

CU

GL

SP

VVD


Nr. 22 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 10 maart 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

K

Na artikel 20a wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 20b

Onze Minister zendt uiterlijk voor 1 januari 2028, en vervolgens iedere zeven jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze wet.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement een evaluatiebepaling in de Wet afbreking zwangerschap op te nemen. In de wet is op dit moment geen standaard evaluatiebepaling opgenomen, waardoor de wet uiteindelijk pas in 2005 voor het eerst geëvalueerd is. De indiener is van mening dat er vaker een evaluatie plaats zou moeten vinden, zeker nu er op korte termijn enkele veranderingen in de wet worden opgenomen en er goed gevolgd moet worden welke effecten dat heeft op onder andere aantal (herhaalde) abortussen, toegankelijkheid van zorg en daadwerkelijk gehanteerde bedenktijd. De evaluatie – die iedere zeven jaar zou moeten plaatvinden – moet betrekking hebben op de gehele Wet afbreking zwangerschap, inclusief de daarin met het initiatiefwetsvoorstel aangebrachte wijzigingen in deze wet. De eerstvolgende wetsevaluatie zal conform de eerdere toezegging van de Minister in 2027 plaatsvinden. Vervolgens zal de wet periodiek iedere zeven jaar opnieuw op bovenstaande onderwerpen geëvalueerd worden.

Palland