Stemming

Gewijzigde motie van het lid Hijink over de (financiële) effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed monitoren (t.v.v. 34891-19)

80,7 %
18,0 %


PvdA

CDA

CU

DENK

Volt

Omtzigt

PvdD

FVD

BIJ1

D66

SP

GL

BBB

VVD

JA21

Groep Van Haga

PVV

SGP

Fractie Den Haan


Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 15 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de (financiële) effecten van het initiatiefvoorstel op de abortusklinieken goed te monitoren en samen met de zorgverleners die abortuszorg verlenen de toegankelijkheid van de abortuszorg in Nederland te borgen, mede met het oog op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de abortuszorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Gewijzigde motie van het lid Hijink over de (financiële) effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed monitoren (t.v.v. 34891-19)

2022-03-15
Dossier: 34891
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-25.html