Kamerstuk 34891-25

Gewijzigde motie van het lid Hijink over de (financiƫle) effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed monitoren (t.v.v. 34891-19)

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Gepubliceerd: 15 maart 2022
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-25.html
ID: 34891-25

80,7 %
18,0 %

PvdA

CDA

CU

DENK

Volt

Omtzigt

PvdD

FVD

BIJ1

D66

SP

GL

BBB

VVD

JA21

Groep Van Haga

PVV

SGP

Fractie Den Haan


Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 15 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de (financiële) effecten van het initiatiefvoorstel op de abortusklinieken goed te monitoren en samen met de zorgverleners die abortuszorg verlenen de toegankelijkheid van de abortuszorg in Nederland te borgen, mede met het oog op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de abortuszorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink