Gepubliceerd: 10 december 2018
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-4.html
ID: 34891-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID ELLEMEET

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2018

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van het lid Dijksma uit de Kamer, het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Ploumen.

Ellemeet