Nr. 11 BRIEF VAN DE LEDEN ELLEMEET EN PLOUMEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2022

Hierbij delen wij u mede dat de leden Paternotte en Tellegen bovengenoemd voorstel in het vervolg mede zullen verdedigen.

Ellemeet Ploumen