Nr. 14 BRIEF VAN DE LEDEN ELLEMEET, PLOUMEN, PATERNOTTE EN VAN WIJNGAARDEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2022

Hierbij delen wij u mede dat het lid Van Wijngaarden bij de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel in de plaats treedt van het lid Tellegen.

Ellemeet Ploumen Paternotte Van Wijngaarden