Stemming

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Bikker over overleg met de IGJ over toezicht op en handhaving van het verbod op het (online) verkopen en/of verstrekken van abortuspillen (t.v.v. 34891-18)

62,7 %
36,0 %


Fractie Den Haan

D66

SP

Volt

GL

BBB

DENK

FVD

Omtzigt

PvdD

BIJ1

Groep Van Haga

CDA

PVV

SGP

PvdA

CU

VVD

JA21


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN BIKKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 15 maart 2022

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verkoop en het verstrekken van de abortuspil verboden is op grond van artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht, tenzij de behandeling wordt verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek met een abortusvergunning of, indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, een huisarts met accreditatie;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de IGJ over het toezicht op en de handhaving van het verbod op het (online) verkopen en/of het verstrekken van abortuspillen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Bikker


Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Bikker over overleg met de IGJ over toezicht op en handhaving van het verbod op het (online) verkopen en/of verstrekken van abortuspillen (t.v.v. 34891-18)

2022-03-15
Dossier: 34891
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-24.html