Stemming

Motie van de leden Palland en Bikker over bezien hoe het aantal herhaalabortussen kan worden verminderd

98,7 %
0,0 %


SGP

BIJ1

PVV

Fractie Den Haan

GL

CU

SP

VVD

Omtzigt

BBB

CDA

D66

JA21

PvdD

Volt

Groep Van Haga

FVD

PvdA

DENK


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN BIKKER

Voorgesteld 10 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het initiatiefwetsvoorstel de mogelijkheid biedt de rol van de huisarts te vergroten en versterken bij (het afbreken van) een ongewenste zwangerschap;

overwegende dat het kabinet het aantal (herhaal)abortussen wil verminderen;

verzoekt het kabinet in overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap te bezien op welke wijze, bij de implementatie van het initiatiefwetsvoorstel, invulling kan worden gegeven aan de inzet op het voorkomen en verminderen van het aantal herhaalabortussen en op welke wijze deze inzet in de praktijk gemonitord kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Bikker


Motie van de leden Palland en Bikker over bezien hoe het aantal herhaalabortussen kan worden verminderd

2022-03-10
Dossier: 34891
Indiener(s): Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-21.html